องค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม

ยินดีต้อนรับสู่ อบต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด +++งานแข่งเรือยิ่งใหญ่ ห้วยไส้ไก่ใสงามตา ในธาราปลามากมี ไหมมัดหมี่ลือชื่อ คนเลื่องลือถิ่นข้าวหลาม แสนงดงามประเพณี รสชาติดีกุ้งก้ามกราม คือนามตำบลหน่อม
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ทุกปี จะมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน ทำให้ประชาชนใช้รถใช้ถนน ในก... วันที่ 1 ก.พ. 65 (ดูู 249)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านระงับอัคคีภัยในชุมชน

... วันที่ 4 ก.พ. 64 (ดูู 240)

โครงการสร้างความรักความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคมภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดความขัดแย้ง

... วันที่ 29 ก.ค. 62 (ดูู 336)

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

... วันที่ 28 ก.ค. 62 (ดูู 266)

LPA "Local Performance Assessment"

LPA"Local Performance Assessment""การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ... วันที่ 3 ก.ค. 62 (ดูู 295)

การรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๒

... วันที่ 26 มิ.ย. 62 (ดูู 306)

กิจกรรม "การปั่นรักษ์สุขภาพ" อบต.หน่อม

... วันที่ 21 มิ.ย. 62 (ดูู 320)

อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ การปั่นรักษ์สุขภาพ

... วันที่ 21 มิ.ย. 62 (ดูู 260)

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม นำโดยนายจักรกริช เข็มแป้นพะเนา หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ บุคลากร... วันที่ 15 มิ.ย. 62 (ดูู 279)

อำเภออาจสามารถ จัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

อำเภออาจสามารถ จัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระ... วันที่ 3 มิ.ย. 62 (ดูู 322)

โครงการปลูกจิตสำนึกการรักษาสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

โครงการปลูกจิตสำนึกการรักษาสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 17 พฤษภา... วันที่ 17 พ.ค. 62 (ดูู 323)

โครงการ​พัฒนา​หมู่บ้าน​เศรษฐกิจ​พอเพียง​ มั่นคง​ มั่งคั่ง​ ยั่งยืน​ เฉลิม​พระ​เกียรติ​ เนื่องในโอกาส​มหา​มงคล​พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่​ 8​ พฤษภาคม​ 2562​ นำโดยนาย​ เริงวิทย์​ ถนอมแสง​ นายอำเภอ​ อาจสามารถ​ เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​เปิดงาน Kick.​off #... วันที่ 8 พ.ค. 62 (ดูู 324)

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

... วันที่ 8 พ.ค. 62 (ดูู 272)

อบต.หน่อม นำประชาชน หมู่ที่ 6 ร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชน จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยห้วใจ"

อบต.หน่อม นำประชาชนหมู่ที่ 6 ร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชน จิตอาสา"เราทำความดี ด้วยห้วใจ" เมื่อวันจันทร์ ว... วันที่ 20 มี.ค. 62 (ดูู 399)

อบต.หน่อม นำผู้นำชุมชนและชาวบ้านหน่อม หมู่ 2 ทำความสะอาดวัดบ้านฟ้าเลื่อม

อบต.หน่อม นำผู้นำชุมชนและชาวบ้านหน่อม หมู่ 2 ทำความสะอาดบริเวณรอบหมู่บ้านและวัดบ้านฟ้าเลื่อม เมื... วันที่ 12 มี.ค. 62 (ดูู 351)

ดารา-ศิลปิน ร่วมถ่ายทำ MV ปั่นเพื่อพ่อในเส้นทางที่ขบวนจักรยานผ่าน

ดารา-ศิลปิน ร่วมถ่ายทำ MV ปั่นเพื่อพ่อในเส้นทางที่ขบวนจักรยานผ่าน... วันที่ 20 พ.ย. 58 (ดูู 437)

ภาพประชาสัมพันธ์กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ

ภาพประชาสัมพันธ์กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ... วันที่ 20 พ.ย. 58 (ดูู 409)

Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่”

Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่”... วันที่ 20 พ.ย. 58 (ดูู 424)