องค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม

ยินดีต้อนรับสู่ อบต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด +++งานแข่งเรือยิ่งใหญ่ ห้วยไส้ไก่งามตา ในธาราปลามากมี ไหมมัดหมี่ลือชื่อ คนเลื่องลือถิ่นข้าวหลาม แสนงดงามประเพณี รสชาติดีกุ้งก้าวกราม คือนามตำบลหน่อม
LPA "Local Performance Assessment"

LPA"Local Performance Assessment""การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ... วันที่ 3 ก.ค. 62 (ดูู 4)

กำลังใจแด่ท่าน ภราดร โคแก้ว รองปลัดท่านเก่า เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่

... วันที่ 1 ก.ค. 62 (ดูู 6)

การรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๒

... วันที่ 26 มิ.ย. 62 (ดูู 3)

กิจกรรม "การปั่นรักษ์สุขภาพ" อบต.หน่อม

... วันที่ 21 มิ.ย. 62 (ดูู 8)

อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ การปั่นรักษ์สุขภาพ

... วันที่ 21 มิ.ย. 62 (ดูู 4)

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม นำโดยนายจักรกริช เข็มแป้นพะเนา หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ บุคลากร... วันที่ 15 มิ.ย. 62 (ดูู 7)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม สมัยวิสามัญ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒

... วันที่ 12 มิ.ย. 62 (ดูู 8)

อำเภออาจสามารถ จัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

อำเภออาจสามารถ จัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระ... วันที่ 3 มิ.ย. 62 (ดูู 13)

โครงการปลูกจิตสำนึกการรักษาสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

โครงการปลูกจิตสำนึกการรักษาสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 17 พฤษภา... วันที่ 17 พ.ค. 62 (ดูู 12)

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

ดาบตำรวจ สมหมาย จำปาทองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยประธานสภา รองประธานสภา สมา... วันที่ 17 พ.ค. 62 (ดูู 11)

โครงการ​พัฒนา​หมู่บ้าน​เศรษฐกิจ​พอเพียง​ มั่นคง​ มั่งคั่ง​ ยั่งยืน​ เฉลิม​พระ​เกียรติ​ เนื่องในโอกาส​มหา​มงคล​พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่​ 8​ พฤษภาคม​ 2562​ นำโดยนาย​ เริงวิทย์​ ถนอมแสง​ นายอำเภอ​ อาจสามารถ​ เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​เปิดงาน Kick.​off #... วันที่ 8 พ.ค. 62 (ดูู 12)

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

... วันที่ 8 พ.ค. 62 (ดูู 9)

ประชุมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามพระราชประเพณีเพื่อความเป็นสวัสดิมงคล

วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ดาบตำรวจสมหมาย จำปาทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่นายกอง... วันที่ 25 ม.ย. 62 (ดูู 12)

การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๒

... วันที่ 23 ม.ย. 62 (ดูู 13)

ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หน่อม ประจำปี 2562

... วันที่ 17 ม.ย. 62 (ดูู 18)

ประเพณีสงกรานต์ อบต.หน่อม ประจำปี 2562

11 เมษายน 2562 ดต.สมหมาย จำปาทอง นายก อบต.หน่อม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานองค์การส่วนท้องถ... วันที่ 15 ม.ย. 62 (ดูู 21)

อบต.หน่อม นำประชาชน หมู่ที่ 6 ร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชน จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยห้วใจ"

อบต.หน่อม นำประชาชนหมู่ที่ 6 ร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชน จิตอาสา"เราทำความดี ด้วยห้วใจ" เมื่อวันจันทร์ ว... วันที่ 20 มี.ค. 62 (ดูู 20)

ประชาชนจิตอาสา หมู่ 4 บ้านโนนแฮด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราาทำความดี ด้วยห้วใจ"

อบต.หน่อม นำประชาชนจิตอาสา หมู่ 4 บ้านโนนแฮด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราาทำความดี ด้วยห้วใจ" &nbs... วันที่ 12 มี.ค. 62 (ดูู 29)

อบต.หน่อม นำผู้นำชุมชนและชาวบ้านหน่อม หมู่ 2 ทำความสะอาดวัดบ้านฟ้าเลื่อม

อบต.หน่อม นำผู้นำชุมชนและชาวบ้านหน่อม หมู่ 2 ทำความสะอาดบริเวณรอบหมู่บ้านและวัดบ้านฟ้าเลื่อม เมื... วันที่ 12 มี.ค. 62 (ดูู 20)

อบต.หน่อม ร่วมพิธีเปิดโครงการ"จิตอาสา เราทำความดี ด้วยห้วใจ"

อบต.หน่อม ร่วมพิธีเปิดโครงการ"จิตอาสา เราทำความดี ด้วยห้วใจ"และร่วมกิจกรรม จิตอาสา พัฒนาชุมชน ถนนสะอาดปราศ... วันที่ 12 มี.ค. 62 (ดูู 22)