องค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม

ยินดีต้อนรับสู่ อบต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด +++งานแข่งเรือยิ่งใหญ่ ห้วยไส้ไก่ใสงามตา ในธาราปลามากมี ไหมมัดหมี่ลือชื่อ คนเลื่องลือถิ่นข้าวหลาม แสนงดงามประเพณี รสชาติดีกุ้งก้ามกราม คือนามตำบลหน่อม
 

งานสารบรรณอิเลคทรอนิกส์ ประจำปี พ.ศ. 2565


แบบบันทึกทะเบียนหนังสือ-รับ (2565)

ทะเบียนหนังสือ-รับ (2565)

แบบบันทึกทะเบียนหนังสือ-ส่ง (2565)

ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (2565)

แบบบันทึกคำสั่ง อบต.(2565)

ทะเบียนคุมคำสั่ง (2565)

แบบบันทึกประกาศ อบต.(2565)

ทะเบียนคุมประกาศ (2565)

แบบบันทึกการจองห้องประชุมฯ (2565)

ทะเบียนจองห้องประชุมฯ(2565)

 

 

งานสารบรรณอิเลคทรอนิกส์ ประจำปี พ.ศ. 2566


แบบบันทึกทะเบียนหนังสือ-รับ (2566)

ทะเบียนหนังสือ-รับ (2566)

แบบบันทึกทะเบียนหนังสือ-ส่ง (2566)

ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (2566)

แบบบันทึกคำสั่ง อบต.(2566)

ทะเบียนคุมคำสั่ง (2566)

แบบบันทึกประกาศ อบต.(2566)

ทะเบียนคุมประกาศ (2566)

แบบบันทึกการจองห้องประชุมฯ (2566)

ทะเบียนจองห้องประชุมฯ(2566)

 

งานสารบรรณอิเลคทรอนิกส์ ประจำปี พ.ศ. 2565


แบบบันทึกทะเบียนหนังสือ-รับ (2565)

ทะเบียนหนังสือ-รับ (2565)

แบบบันทึกทะเบียนหนังสือ-ส่ง (2565)

ทะเบียนหนังสือ-ส่ง (2565)

แบบบันทึกคำสั่ง อบต.(2565)

ทะเบียนคุมคำสั่ง (2565)

แบบบันทึกประกาศ อบต.(2565)

ทะเบียนคุมประกาศ (2565)

แบบบันทึกการจองห้องประชุมฯ (2565)

ทะเบียนจองห้องประชุมฯ(2565)

 
View : 579