องค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม

ยินดีต้อนรับสู่ อบต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด +++งานแข่งเรือยิ่งใหญ่ ห้วยไส้ไก่ใสงามตา ในธาราปลามากมี ไหมมัดหมี่ลือชื่อ คนเลื่องลือถิ่นข้าวหลาม แสนงดงามประเพณี รสชาติดีกุ้งก้ามกราม คือนามตำบลหน่อม

   
 
นายวิเชียร  ศรีเมือง
ประธานสภา

 

นายสมเดช  อ่อนศิลา
รองประธานการสภา

 
 
นายจักรกฤษ แถลงการณ์
เลขานุการสภา

 

นายสงกรานต์ มิเถาวัลย์
ส.อบต.หมู่ที่ 1

 

นายสุรพล โภชบุญมี
ส.อบต.หมู่ที่ 2

 

นายประสิทธิ์  ทองแสง
ส.อบต.หมู่ที่ 3

 

นายบุญหลาย  พัฒโฒ
ส.อบต.หมู่ที่ 5

 

นางละมัย  หิรัญอร
ส.อบต.หมู่ที่ 6

 

นายพูลศักดิ์  นมนาน
ส.อบต.หมู่ที่ 7

 

นางแจ่มศรี  แถลงศรี
ส.อบต.หมู่ที่ 10

 

นายนิวัฒน์  พิมผนวช
ส.อบต.หมู่ที่ 11

 

นายสมพงษ์  สีแซก
ส.อบต.หมู่ที่ 12

 
 
นางหนูพร  พลพุฒ
ส.อบต.หมู่ที่ 13

 

 
     
View : 1736