องค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม

ยินดีต้อนรับสู่ อบต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด +++งานแข่งเรือยิ่งใหญ่ ห้วยไส้ไก่ใสงามตา ในธาราปลามากมี ไหมมัดหมี่ลือชื่อ คนเลื่องลือถิ่นข้าวหลาม แสนงดงามประเพณี รสชาติดีกุ้งก้ามกราม คือนามตำบลหน่อม

   
 
นายวิเชียร  ศรีเมือง
ประธานสภา

0807352544
 

นายสมเดช  อ่อนศิลา
รองประธานการสภา
0857500576

 
 
นายจักรกฤษ แถลงการณ์
เลขานุการสภา

0956693556

นายสงกรานต์ มิเถาวัลย์
ส.อบต.หมู่ที่ 1
0878260552

 

นายสุรพล โภชบุญมี
ส.อบต.หมู่ที่ 2

0847990153

นายประสิทธิ์  ทองแสง
ส.อบต.หมู่ที่ 3

0973079810

นายบุญหลาย  พัฒโท
ส.อบต.หมู่ที่ 5
0867850032

 

นางละมัย  หิรัญอร
ส.อบต.หมู่ที่ 6

0653135265

นายพูลศักดิ์  นมนาน
ส.อบต.หมู่ที่ 7

0810554568

นางแจ่มศรี  แถลงศรี
ส.อบต.หมู่ที่ 10
0917096161

 

นายนิวัฒน์  พิมผนวช
ส.อบต.หมู่ที่ 11

0861405756

นายสมพงษ์  สีแซก
ส.อบต.หมู่ที่ 12

0923120611
 
นางหนูพร  พลพุฒ
ส.อบต.หมู่ที่ 13
0972124226

 

 
     
View : 1996