องค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม

ยินดีต้อนรับสู่ อบต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด +++งานแข่งเรือยิ่งใหญ่ ห้วยไส้ไก่ใสงามตา ในธาราปลามากมี ไหมมัดหมี่ลือชื่อ คนเลื่องลือถิ่นข้าวหลาม แสนงดงามประเพณี รสชาติดีกุ้งก้ามกราม คือนามตำบลหน่อมนายปราโมทย์  สงเคราะห์สุข
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม

0918319679


นายบรรเทิง  กิจพฤกษ์ 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม
0857580748
View : 90