องค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม

ยินดีต้อนรับสู่ อบต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด +++งานแข่งเรือยิ่งใหญ่ ห้วยไส้ไก่งามตา ในธาราปลามากมี ไหมมัดหมี่ลือชื่อ คนเลื่องลือถิ่นข้าวหลาม แสนงดงามประเพณี รสชาติดีกุ้งก้าวกราม คือนามตำบลหน่อม

 
 
นางสาวอัฉราพร  ธานีวรรณ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 
 
 
นางสาววันดี  ศรีชามก
นักพัฒนาชุมชน

 
 

นายวรวัฒน์  แก้วจันทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 
นางนาตยา  มิเถาวัลย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     
     
     
View : 1039