องค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม

ยินดีต้อนรับสู่ อบต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด +++งานแข่งเรือยิ่งใหญ่ ห้วยไส้ไก่ใสงามตา ในธาราปลามากมี ไหมมัดหมี่ลือชื่อ คนเลื่องลือถิ่นข้าวหลาม แสนงดงามประเพณี รสชาติดีกุ้งก้ามกราม คือนามตำบลหน่อม
          
 
 
นางสาวอัฉราพร  ธานีวรรณ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์ติดต่อ   086-851 9991

 
 
 
นางสาววันดี  ศรีชามก
นักพัฒนาชุมชน

เบอร์โทรติดต่อ  087-115 5074
 

นายวรวัฒน์  แก้วจันทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
เบอร์โทรติดต่อ  092-512 0426
 
นางนาตยา  มิเถาวัลย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทรติดต่อ  098-108 7735
     
     
     
View : 1597