องค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม

ยินดีต้อนรับสู่ อบต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด +++งานแข่งเรือยิ่งใหญ่ ห้วยไส้ไก่ใสงามตา ในธาราปลามากมี ไหมมัดหมี่ลือชื่อ คนเลื่องลือถิ่นข้าวหลาม แสนงดงามประเพณี รสชาติดีกุ้งก้ามกราม คือนามตำบลหน่อม

 

 
 
นางสาวอุบลรัตน์ ลาพัง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


 
 

นายธวัชชัย วัฒนศรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

 
 
นางสาวจิรวรรณ  ไชยงาม
นักวิชาการศึกษา
 

นางสำลี พันจริต
ครูผู้ดูแลเด็ก

 

นางลักคณา พุดมี
ครูผู้ดูแลเด็ก

 

นางมยุรีย์ นาลรักษา
ครูผู้ดูแลเด็ก

 

นางสาวอรรินทร์  กันทาง
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

นางกัลยา หนองขุ่นสาร
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

นางสาวพัชรากร  ทองเรือง
ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลฯ

 

นางสาวพฤกษา  คิสาลัง
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
 


 

นางภัชนีจ์  เหล็กศรี
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)


 

 
 
     
     
View : 2212