องค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม

ยินดีต้อนรับสู่ อบต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด +++งานแข่งเรือยิ่งใหญ่ ห้วยไส้ไก่งามตา ในธาราปลามากมี ไหมมัดหมี่ลือชื่อ คนเลื่องลือถิ่นข้าวหลาม แสนงดงามประเพณี รสชาติดีกุ้งก้าวกราม คือนามตำบลหน่อม

 
 
นางสาวอุบลรัตน์ ลาพัง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 

นายธวัชชัย วัฒนศรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
 
นางดวงใจ คำบุญมี
นักวิชาการศึกษา

นางสำลี พันจริต
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางลักคณา พุดมี
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางมยุรีย์ นาลรักษา
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางวิไลวรรณ วิเศษศรี
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางกัลยา หนองขุ่นสาร
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางพรพิมล พื้นชมภู
ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลฯ

นางพนรัตน์ อุลมาน
ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลฯ

นางพวงแก้ว กุลไพศาล
ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลฯ

น.ส.วัลยุพา โพธิ์ใต้
ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลฯ

นางสาวดารา  วัชวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน

นายบัญชา    เครือมณโท
จ้างเหมาบริการ

นายบุญเพิ่ม    โพธิ์ลังกา
จ้างเหมาบริการ
 
นายสว่าง   คำสุวรรณ
จ้างเหมาบริการ
 
     
     
View : 1038