องค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม

ยินดีต้อนรับสู่ อบต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด +++งานแข่งเรือยิ่งใหญ่ ห้วยไส้ไก่ใสงามตา ในธาราปลามากมี ไหมมัดหมี่ลือชื่อ คนเลื่องลือถิ่นข้าวหลาม แสนงดงามประเพณี รสชาติดีกุ้งก้ามกราม คือนามตำบลหน่อม
           
 
 
นางนิตยา หลงทวีป
ผู้อำนวยการกองคลัง

 
   

นางยุพิน ประทุมขันธ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


 

นางสุบรร ณรงค์ไชย
เจ้าพนักงานธุรการ


 

นางจิราพร พลอาสา
เจ้าพนักงานพัสดุ


 

นางปริญญาพร ธิมาชัย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


 

นางสาวธนวรรณ  มูลหัวโทน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวอาริยา  สาระพล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
 
 
     
     
     
     
View : 2330