องค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม

ยินดีต้อนรับสู่ อบต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด +++งานแข่งเรือยิ่งใหญ่ ห้วยไส้ไก่ใสงามตา ในธาราปลามากมี ไหมมัดหมี่ลือชื่อ คนเลื่องลือถิ่นข้าวหลาม แสนงดงามประเพณี รสชาติดีกุ้งก้ามกราม คือนามตำบลหน่อม
Gallery :: โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
       ด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ทุกปี จะมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน ทำให้ประชาชนใช้รถใช้ถนน   ในการเดินทางสัญจร เพื่อกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ  และในช่วงเทศกาลสำคัญๆ ที่ผ่านมาได้เกิดอุบัติเหตุทางถนนที่สร้างความสูญเสีย ต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนจำนวนมาก  และเทศกาลปีใหม่  ๒๕๖๔ จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕  ซึ่งถือเป็นช่วง ๗ วันอันตราย

วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 65   View : 217