องค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม

ยินดีต้อนรับสู่ อบต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด +++งานแข่งเรือยิ่งใหญ่ ห้วยไส้ไก่งามตา ในธาราปลามากมี ไหมมัดหมี่ลือชื่อ คนเลื่องลือถิ่นข้าวหลาม แสนงดงามประเพณี รสชาติดีกุ้งก้าวกราม คือนามตำบลหน่อม
 
 
นายณรงค์ ขันแข็ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม


 
 

นายประภาส พรมศร
รองนายกฯ

นายประดิษฐ์ แสงทะมาตย์
รองนายกฯ

นายเศวต สินน้ำคำ
เลขานุการนายกฯ
     
     
     
     
View : 873