องค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม

ยินดีต้อนรับสู่ อบต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด +++งานแข่งเรือยิ่งใหญ่ ห้วยไส้ไก่งามตา ในธาราปลามากมี ไหมมัดหมี่ลือชื่อ คนเลื่องลือถิ่นข้าวหลาม แสนงดงามประเพณี รสชาติดีกุ้งก้าวกราม คือนามตำบลหน่อม

 
 
นายวิมล ขันหนองจอก
นักบริหารงานช่าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
 

นายอาทิตย์  โทมี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 
 
นางสาวนาตยา  พุดมี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


 
     
     
     
     
View : 933