องค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม

ยินดีต้อนรับสู่ อบต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด +++งานแข่งเรือยิ่งใหญ่ ห้วยไส้ไก่ใสงามตา ในธาราปลามากมี ไหมมัดหมี่ลือชื่อ คนเลื่องลือถิ่นข้าวหลาม แสนงดงามประเพณี รสชาติดีกุ้งก้ามกราม คือนามตำบลหน่อม


 
 
นายสุพจน์ นนทฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
0933205653

 
 

นายธีระพัฒน์ แถลงธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายณรงค์ อาจภักดี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
0881377132

นายวิชัย แสงสีสม
พนักงานสูบน้ำ
0981041644
 
   
     
     
View : 1919