องค์การบริหารส่วนตำบลหน่อม

ยินดีต้อนรับสู่ อบต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด +++งานแข่งเรือยิ่งใหญ่ ห้วยไส้ไก่งามตา ในธาราปลามากมี ไหมมัดหมี่ลือชื่อ คนเลื่องลือถิ่นข้าวหลาม แสนงดงามประเพณี รสชาติดีกุ้งก้าวกราม คือนามตำบลหน่อม


 
 
นายบรรเทิง  กิจพฤกษ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

 
 

นายธีระพัฒน์ แถลงธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายณรงค์ อาจภักดี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายอกูร สมบูรณ์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
 

น.ส วีรญา ฤทธิภา
จ้างเหมาบริการ
 
     
     
View : 1267